Paraula de Boris

“El docent que aposta per la col·laboració, que experimenta, documenta i comparteix fa possible la transformació educativa. Aquesta és la responsabilitat que ens cal assumir com a mestres. I, després, legitimats, hem d’exigir també que els altres agents facin la seva part”.

Boris Mir